Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 29/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przyporządkowania kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyscypliny naukowej i ustalenia programu studiów

pozycja 160
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2021-04-22
rok 2021
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek pierwszego stopnia program wydział prawa i admninistracji
załączniki