Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 49/2021 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 25/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie określenia trybu stwierdzenia wypełnienia przez kandydatów do rad dyscyplin naukowych wymagań, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5 oraz w § 34 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 Statutu UKSW

pozycja 163
rodzaj Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
data publikacji 2021-04-28
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Uniwersytecka Komisja Wyborcza
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zmiana uchwały rada dyscypliny naukowej
załączniki