Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 155/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca Decyzję 151/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołu Zarządzającego Projektem pn.: „Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły PLB140004” nr umowy MFEOG.07.02.01-50-0041/21-00

pozycja 554
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2021-12-28
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zmieniająca decyzja
załączniki