Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
330 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 96/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 38/2019 Rektora UKSW w sprawie ustalenia Regulam... 2021-07-22
329 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 87/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Kierownika Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych z Etyki dl... 2021-07-22
328 2021 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 95/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 87/2021 Rektora UKSW w sprawie wysokości opłat za... 2021-07-21
327 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 94/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 71/2020 Rektora UKSW w sprawie zasad wydawania ... 2021-07-21
326 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 86/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Plebiscytu Ekologicznego UKSW „Wspó... 2021-07-16
325 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 85/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2021 r. powołania Zespołu ds. Zarządzania Danymi Badawczymi w Uniwersytecie Kardynała... 2021-07-13
324 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 84/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora sprawozdań GUS 2021-07-13
320 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 80/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia i sposobu tworzenia kancelaryjnych oznaczeń literowych st... 2021-07-09
318 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 93/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 14/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2021-07-08
317 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 92/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniające Zarządzenie 64/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2021-07-08