Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
66 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia prof. Stephana Kampowskiego na recenzenta w postępowaniu... 2020-02-05
65 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia prof. Sergio Belardinellego na recenzenta w postępowaniu... 2020-02-05
64 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. S... 2020-02-05
30 2020 Decyzja Prorektora Deczyja Nr 6/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 31/2019 Pro... 2020-01-31
29 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 5/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uzupełniające... 2020-01-31
28 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 19/2019 P... 2020-01-31
27 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 95/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2020-01-30
26 2020 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 4/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia trybu stwierdzenia wypełnienia ... 2020-01-28
25 2020 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 1/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Terminarza czynności wyborczych 2020-01-28
20 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby członków zwyczajnych oraz pracown... 2020-01-27