Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
221 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 151/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeciwdziałania epidemii wirusa SARS-CoV-2 2020-03-11
219 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 10/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania międzynarodow... 2020-03-11
194 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 139/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. weryfikacji i modyfikacji Księgi ... 2020-03-11
193 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 138/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2020-03-10
178 2020 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 10/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie określenia wzorów oświadczenia i zobowiązania... 2020-03-09
176 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo – finansowego UKSW na 2019 rok 2020-03-06
175 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie utworzenia samodzielnego stanowiska ds. systemów bezzałogowych w U... 2020-03-06
174 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania międzynarodowych wyjazdów i przyjazdów studentów, dokto... 2020-03-04
222 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 156/2019 dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyporządkow... 2020-03-11
220 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą, dyplomów ukończeni... 2020-03-11