Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
245 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r.w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za przeprowadzanie w UKSW postę... 2020-03-31
243 2020 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie sprostowania błędu w Zarządzeniu Nr 24/2020 z dnia 12 marca 2020 ... 2020-03-31
241 2020 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 12/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczącej spaw ... 2020-03-27
240 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społecznoś... 2020-03-27
238 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia zdalnych form kształcenia... 2020-03-23
237 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczn... 2020-03-13
236 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 65/2019 Rektora UKSW z dnia 30 grudnia 2019 r. w ... 2020-03-13
223 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród sp... 2020-03-11
219 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 10/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania międzynarodow... 2020-03-11
194 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 139/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. weryfikacji i modyfikacji Księgi ... 2020-03-11