Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
218 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2020-03-11
217 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 237/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2020-03-11
216 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie Meda... 2020-03-11
215 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwe... 2020-03-11
214 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na okres 1 roku 2020-03-11
213 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych ... 2020-03-11
212 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych ... 2020-03-11
211 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych ... 2020-03-11
210 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych ... 2020-03-11
207 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektów uchwał w sprawie czynnośc... 2020-03-11