Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
119 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków pierwszej R... 2019-04-30
118 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania dr Beaty Zbarachewicz na członka pierwszej Rady Uczelni 2019-04-30
117 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania ks. prof. dra hab. Janusza Kręcidło na członka pierwszej ... 2019-04-30
116 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. Jana Cieciucha na członka pierwszej Rady U... 2019-04-30
115 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 45/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Mariusza Wielca na członka pierwszej Rady Uczelni 2019-04-30
114 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania prof. dra hab. n.med. Roberta Rejdaka na członka pierwszej... 2019-04-30
113 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Dawida Jackiewicza na członka pierwszej Rady Uczelni 2019-04-30
111 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na st... 2019-04-18
112 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 8/2019 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisj... 2019-04-18
108 2019 Obwieszczenie Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Obwieszczenie Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2019 r., w sprawie publikacji listy kandydatów ... 2019-04-15