Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i przejęciu jej zadań przez Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii

pozycja 104
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2019-03-29
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi likwidacja centrum technologii informacyjnych
załączniki