Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 48/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie