Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 50/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 306
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2018-11-22
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria brak danych
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi stypendium dochód doktorant
załączniki