Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 53/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 49/2018 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 324
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2018-12-05
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi pomoc materialna stypendium socjalne
załączniki