Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 88/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji i finansowania organizacji studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie