Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 89/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 333
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2017-11-24
rok 2017
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi doktoranci pomoc materialna stypendium zapomoga dochód socjalne
załączniki