Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
128 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefan... 2021-04-08
127 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 4/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2021-04-07
126 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 10/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca Decyzję Nr 31/2019 Prore... 2021-03-30
125 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad realizacji mobilności n... 2021-03-30
124 2021 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 3/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie składu senackich komisji na kadencję 2020-2024 2021-03-26
119 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana ... 2021-03-26
118 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 62/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. bezpieczeństwa 2021-03-26
123 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej na podstawie umowy ramowe... 2021-03-26
122 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 42/2020 Senatu UKSW w sprawie wzorów dyplomu doktorskiego ... 2021-03-26
121 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie odzna... 2021-03-26