Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 7/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie uczelnianych zasad podziału subwencji Programu ERASMUS+ przyznanej Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Agencję Narodową na działania zdecentralizowane i wypłaty stypendiów dla pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach projektu Programu ERASMUS+ KA103 nr umowy 2020-1-PL01-KA103-078325

pozycja 100
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2021-03-17
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi podział subwencji dział współpracy międzynarodowej erasmus+
załączniki