Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
29 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uczelni ... 2021-01-29
28 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefa... 2021-01-29
27 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Organizacyjnym Studium Pedagogizacji U... 2021-01-29
26 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu ogólnouczelnianej jednostki badawczej o... 2021-01-29
25 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej UKSW 2021-01-26
24 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie włączenia Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji do Bibliot... 2021-01-26
23 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie włączenia Biblioteki Wydziału Nauk Pedagogicznych do Bibliotek... 2021-01-26
22 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie włączenia Biblioteki Wydziału Nauk Humanistycznych do Bibliote... 2021-01-26
21 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję Nr 14/2020 Prorektora d... 2021-01-26
20 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania i finansowania organizac... 2021-01-25