Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 17/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej na podstawie umowy ramowej o uniwersyteckiej współpracy międzynarodowej pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Rzeczpospolita Polska) a Uniwersytetem Katolickim Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy) w związku z projektem pt. „Sygnalizator Plus – analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w przedsiębiorstwach w oparciu o klasyfikację ICF”

pozycja 123
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2021-03-25
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Umowy dotyczące współpracy naukowej lub dydaktycznej
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi umowa o współpracy podmiot zagraniczny
załączniki