Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 129/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów sprawozdań z oceny okresowej nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za lata 2020-2021