Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 71/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 47/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych dla odpłatnych i nieodpłatnych form kształcenia

pozycja 283
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2017-10-20
rok 2017
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kalkulacje odpłatne formy kształcenia
załączniki