Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
41 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2001/2002 2000-11-23
40 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2000 Senatu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych kierunku stu... 2000-11-23
11 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 3 listopada 2000r. w sprawie reorganizacji katedr na Wydziale Nauk Humanistycznych 2000-11-03
10 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11 /2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 3 listopada 2000r. w sprawie utworzenia katedr Teologii Mass-Mediów i Prakseologii Dziennikarskiej 2000-11-03
9 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2000 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Uni... 2000-10-31
39 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2000 Senatu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 października 2000 r. w sprawie reorganizacji katedr na Wydziale Nauk Humanistycznych 2000-10-19
38 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2000 Senatu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 października 2000 r. w sprawie wyboru Audytora 2000-10-19
8 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 października 2000 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru audytora do b... 2000-10-17
7 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń za zajęcia zlecone pracownikom ... 2000-10-09
37 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2000 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2000-09-28