Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
22 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zatrudniania w UKSW pracowników emerytowanych 2000-03-30
21 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zakresu działania i kompetencji Komisji ds. Mienia i Finansów 2000-03-30
20 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie nadania Zakładowi Historii Filozofii Polskiej imienia Profesora Wiktora ... 2000-03-16
19 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie powołania Centrum Ekologii i Bioetyki 2000-03-16
18 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego i powołania komisji wyborczej 2000-03-16
17 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Jagielloński 2000-02-17
16 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie doktoratu h.c. dla ks. abpa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego 2000-01-20
15 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie święta uczelnianego 2000-01-20
14 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie nadania Auli Głównej imienia Jana Pawła II 2000-01-20
1 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 10 stycznia 2000r. w sprawie terminu wyborów Samorządu Studentów 2000-01-10