Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
29 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2000 Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo–finansowego Uniwersytetu na 2000 rok 2000-06-15
28 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie pokrycia straty bilansowej za 1999 rok 2000-06-15
27 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 1999 rok 2000-06-15
50 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie ponownego zatrudniania na stanowisku profesora zwyczajnego 2000-05-25
26 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie ponownego zatrudniania na stanowisku profesora nadzwyczajnego 2000-05-25
3 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie opłat dla kandydatów zdających egzaminy wstępne w roku akademickim 2... 2000-05-17
2 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawie utworzenia Centrum Bioetyki i Ekologii 2000-04-07
25 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie opłat za studia zaoczne i podyplomowe oraz za powtarzanie roku na stud... 2000-03-30
24 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zasad podwyżek dla pracowników naukowo-dydaktycznych 2000-03-30
23 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie podziału wpływów za studia zaoczne 2000-03-30