Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
36 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2000 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin i 20. rocznicy śmierci Ks. Kardynała... 2000-09-28
6 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2000 r. w sprawie utworzenia Archiwum Uniwersytetu oraz wprowadzenia w życie norm ... 2000-09-01
5 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2000 r. w sprawie Regulaminu Wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalny... 2000-09-01
35 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie wejścia Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w struktury Uniwersytetu 2000-07-06
4 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2000 r. w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2000/2001 2000-06-23
34 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefa... 2000-06-15
33 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie zakresu działania Senackiej Komisji ds. Odznaczeń 2000-06-15
32 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie zakresu działania Senackiej Komisji Statutowej 2000-06-15
31 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie zakresu działania Senackiej Komisji ds. Nauki i Kadr Naukowych 2000-06-15
30 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie sztandaru UKSW 2000-06-15