Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 8/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń za zajęcia zlecone pracownikom naukowo-dydaktycznym spoza Uniwersytetu płatnych z bezosobowego funduszu płac w I semestrze roku akademickiego 2000/2001 oraz ustalenia opłaty za zajęcia na studiach dziennych w przypadku powtarzania roku spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce

pozycja 7
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2000-10-09
rok 2000
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty zajęcia nauczyciel akademicki wynagrodzenie umowy cywilnoprawne niebędących pracownikami
załączniki