Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
252 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 24/2018 Rektora UKSW z dnia 19 czerwca 2018 ... 2018-09-21
251 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktycznej och... 2018-09-21
249 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 19 /2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2018r. w sprawie wyznaczenia koordynatora sprawozdań GUS 2018-09-17
248 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za przeprowadzanie w UKSW ... 2018-09-17
247 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 14/2018 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. ... 2018-09-13
246 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 18/2018 Rektora UKSW z dnia 18 maja 2018 r. w ... 2018-09-10
245 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 18/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanow... 2018-09-10
244 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 17/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanow... 2018-09-10
243 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 66/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia ogólnych za... 2018-09-10
242 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmi... 2018-09-06