Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
241 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała... 2018-09-06
240 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 16/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie utworzenia stanowiska Inspektora Ochrony Danych na Uniwersytecie Ka... 2018-09-06
239 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 15/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych na Uniwersytecie Kardynała Stef... 2018-09-06
238 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 57/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2018-09-05
237 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 56/2017 Rektora UKSW z dnia 31 sierpnia 2017 r.... 2018-09-05
235 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 65/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie drugiej rekrutacji uzupe... 2018-09-03
234 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu „Uniwersytet 2.0. In... 2018-08-24
233 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nieuruchomienia pierwszego roku studiów stacjonarnych I i II st... 2018-08-24
232 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 64/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału dotacji na utrzym... 2018-08-13
231 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 63/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału dotacji na działa... 2018-08-13