Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 13/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniająca Decyzję Nr 5/2015 Rektora UKSW z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia i sposobu tworzenia kancelaryjnych oznaczeń literowych stosowanych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 230
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2018-08-02
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi skróty kancelaryjne zmiana decyzji
załączniki