Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 9/2011 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów i absolwentów w stażach absolwenckich, praktykach studenckich, szkoleniach i konsultacjach dotyczących zakładania działalności gospodarczej, organizowanych w ramach projektu „Aktywni na rynku pracy”