Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 3/2011 Rektora UKSW z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 54
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2011-01-10
rok 2011
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia stacjonarne odpłatne wzory umów powtarzanie zajęć
załączniki