Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
127 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiac... 2017-05-12
126 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 31/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru informacji... 2017-05-12
125 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 8/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 18 maja 2017 ... 2017-05-12
124 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Działu Finansowego oraz Regulaminu Organ... 2017-05-08
123 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura ds. Badań Naukowych 2017-05-08
122 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Rektorskiego UKSW 2017-05-08
121 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Medalu Złotego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w... 2017-04-27
120 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie założeń polityki kadrowej i działań wspierających rozwój Uniwersyt... 2017-04-27
119 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego U... 2017-04-27
118 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2016 oraz przezn... 2017-04-27