Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 39/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia – inżynieria środowiska o profilu praktycznym, prowadzonym na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018

pozycja 117
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2017-04-27
rok 2017
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia pierwszego stopnia efekty kształcenia kierunek studiów wydział biologii i nauk o środowisku
załączniki