Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 7/2013 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 6/2008 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło, umów o dzieło i przeniesienie praw autorskich przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wzorów tych umów

pozycja 98
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2013-01-14
rok 2013
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi umowy cywilnoprawne wzory umów zarządzenie zmieniające
załączniki