Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
44 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora w wymiarze ½ etatu na cz... 2024-02-22
43 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora na czas określony tj. o... 2024-02-22
42 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie opinii o prowadzeniu działalności o charakterze interdyscyplinarnym K... 2024-02-22
41 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wyboru mgr Martyny Filcek do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2024-02-22
40 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wyboru dr Joanny Skurzak do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2024-02-22
39 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie opinii o kandydacie na rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2024-02-22
38 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie... 2024-02-22
37 2024 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2024 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odbioru... 2024-02-16
35 2024 Decyzja Rektora Decyzja Nr 7/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniająca Decyzję Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2024-02-14
34 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 23/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2024-02-14