Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
26 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora w wymiarze ½ etatu na c... 2024-01-30
25 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas określ... 2024-01-30
24 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas określ... 2024-01-30
23 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyporządkowania kierunku Kognitywistyka studia pierwszego stopnia o... 2024-01-30
22 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardyn... 2024-01-30
19 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademicki... 2024-01-30
7 2024 Decyzja Rektora Decyzja Nr 2/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Uczelnianego Koordynatora ds. dostępności na Uniwersytecie... 2024-01-16
6 2024 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 2/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr 125/2023 Senatu Uniwersytetu K... 2024-01-11
5 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 64/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2024-01-09
4 2024 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokum... 2024-01-09