Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
375 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 143/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieo... 2023-10-03
374 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 142/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieo... 2023-10-03
373 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 141/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora w wymiarze ½ etatu na... 2023-10-03
372 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 140/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni za r... 2023-10-03
371 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 139/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyboru mgr Małgorzaty Chajęckiej do senackiej komisji ds. dydaktyki 2023-10-03
370 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 138/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscypl... 2023-10-03
369 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 137/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Wojtkowskiej p... 2023-10-03
360 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie statusu i uprawnień emerytowanego profesora Uniwersytetu Kardyn... 2023-09-27
355 2023 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 9/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr 106/2020 Senatu Uniwersytetu K... 2023-09-27
354 2023 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 53/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2023-09-27