Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
196 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 44/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zasad realizacji wyjazdów na... 2018-07-10
195 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 43/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2018 r. w prawie zasad realizacji wyjazdów nau... 2018-07-10
194 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 42/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie uczelnianych zasad podziału ... 2018-07-10
193 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 41/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie uczelnianych zasad podziału ... 2018-07-10
192 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 40/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie uczelnianych zasad podziału ... 2018-07-10
191 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 39/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie uczelnianych zasad podziału ... 2018-07-10
159 2018 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 22/2018 Rektora Uni... 2018-07-06
255 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 95/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego ... 2018-06-28
197 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 94/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas... 2018-06-28
189 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 93/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do European University Association (... 2018-06-28