Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
203 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 87/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2022-05-25
202 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 62/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim ... 2022-05-25
201 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 61/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim ... 2022-05-25
200 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademicki... 2022-05-25
199 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 59/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na k... 2022-05-25
198 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 58/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoaka... 2022-05-25
197 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 57/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 44/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2022-05-25
196 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 56/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 43/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2022-05-25
195 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 55/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 42/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2022-05-25
194 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 54/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2022-05-25