Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
161 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 219/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2018-06-28
160 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dniu 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni za rok... 2018-06-28
158 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Cen... 2018-06-28
157 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 62/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2018-06-27
156 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 8/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Decyzję Nr 7/2018 Rektora UKSW z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie ... 2018-06-27
154 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2018-06-27
152 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2018 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podziału dotacji na pomoc material... 2018-06-25
150 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 38/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie drugiej rekrutacji uzupełn... 2018-06-20
148 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 7 /2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Hu... 2018-06-19
147 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu ... 2018-06-19