Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
55 2024 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 9/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru, spośród pracown... 2024-03-01
54 2024 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 8/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru, spośród nauczyc... 2024-03-01
120 2024 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2024 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji... 2024-02-28
53 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Regu... 2024-02-28
52 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przekształcenia Kancelarii Tajnej w Kancelarię Niejawną 2024-02-27
51 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2024-02-27
50 2024 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogólnych zasad rekruta... 2024-02-26
49 2024 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogólnych zasad rekruta... 2024-02-26
48 2024 Komunikat Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Komunikat Nr 3 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2024 r. 2024-02-23
47 2024 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 7/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ponownego zwołania zebrania wyborczego naucz... 2024-02-23