Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
278 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 83/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie prz... 2020-04-15
277 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugie... 2020-04-15
276 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego 2020-04-15
275 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Prowadzenie terapii środowi... 2020-04-15
274 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Psychoterapia dzieci i mło... 2020-04-15
273 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 39/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 123/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawi... 2020-04-15
272 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu-Statutu Wydziału Prawa Kanonicznego 2020-04-15
271 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu-Statutu Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 2020-04-15
270 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu-Statutu Wydziału Teologicznego 2020-04-15
269 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 237/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń... 2020-04-15