Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
352 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 71/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych na Wydziale Społ... 2019-10-03
351 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 70/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji na Wy... 2019-10-03
350 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 69/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów na Wydziale Społe... 2019-10-03
349 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 68/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze i Religii na Wydzial... 2019-10-03
348 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk H... 2019-10-03
347 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 66/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Językoznawstwa na Wydziale Nauk Human... 2019-10-03
346 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 65/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa ... 2019-10-03
345 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 64/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych na Wydziale Teolog... 2019-10-03
344 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 63/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Media... 2019-10-03
328 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie likwidacji Biblioteki Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych 2019-10-01