Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
288 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora w wymiarze ½ etatu na ... 2020-04-30
287 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie n... 2020-04-30
286 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie n... 2020-04-30
284 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie uruchomienia formy studiów niestacjonarnych na studiach drug... 2020-04-30
283 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 172/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej 2020-04-24
282 2020 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 2/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr 34/2020 Senatu UKSW z dnia 7... 2020-04-23
265 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 15/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2020 r. w sprawie przydzielenia środków na ba... 2020-04-08
281 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem... 2020-04-15
280 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o prowadzeniu działalności o charakterze naukowym Uniwersytec... 2020-04-15
279 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 45/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 84/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie prz... 2020-04-15