Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
77 2024 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 18/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru rektora Uniwe... 2024-03-25
76 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe w UKSW na ro... 2024-03-22
75 2024 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu pn. „Edukacja Se... 2024-03-21
74 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas określon... 2024-03-21
73 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyporządkowania kierunku elektroniczne zarządzanie dokumentacją studi... 2024-03-21
72 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr 83/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... 2024-03-21
71 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie Meda... 2024-03-21
70 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kieru... 2024-03-21
69 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu... 2024-03-21
68 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Cennika udostępniania infrastruktury badawczej Multi... 2024-03-20