Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
450 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 28/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji... 2023-10-25
430 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 58/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Ste... 2023-10-25
428 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 57/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wykorzystywania w dydaktyce i nauce narzędzi opartych na ... 2023-10-25
427 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 142/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2023-10-24
426 2023 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 76/2023 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2023 r. w sprawie stwierdzenia wyboru jednego członka ... 2023-10-24
425 2023 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 75/2023 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości wyborczyc... 2023-10-24
424 2023 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 74/2023 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2023 r. w sprawie stwierdzenia wyboru jednego członka ... 2023-10-24
399 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 27/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2023 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 31 p... 2023-10-18
394 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 56/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 października 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 105/2022 Rektora UKSW w sprawie zasad udo... 2023-10-17
393 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 13/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Za... 2023-10-16