Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
222 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 8/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 142/2018 Senatu Uniwers... 2022-06-08
221 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 7/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 141/2018 Senatu Uniwers... 2022-06-08
220 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie d... 2022-06-06
219 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego n... 2022-06-06
218 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 56/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie określenia programu szkolenia doskonalącego dla nauczycieli „ Nauczy... 2022-06-02
217 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2022/2023 2022-05-31
216 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 55/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego oraz Komitetu Sterującego ds. realiz... 2022-05-30
215 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i i... 2022-05-30
214 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 54/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogólnouczelnianego wzoru Ankiety oceny zajęć dydaktycznych 2022-05-30
213 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia ... 2022-05-26