Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
236 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 75/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie dys... 2022-06-28
235 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 74/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Sławomira Moździocha (IA PAN) na recenzenta... 2022-06-28
234 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 73/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Ph Dr Ivo Štefana (IA, Charles University Praga) na recen... 2022-06-28
233 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 72/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Wojciecha Chudziaka (IA UMK) na recenzenta... 2022-06-28
229 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Kreatywne pisanie” 2022-06-27
228 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Edytorstwo” 2022-06-27
227 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2022-06-21
225 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zada... 2022-06-17
224 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 58/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ka... 2022-06-14
223 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 57/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. przyznania nagród dla pracownikó... 2022-06-09