Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
348 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Kardynała Stefa... 2020-06-01
309 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 66/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o Nagrodę Ministra dla Rekt... 2020-05-08
305 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 maja r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War... 2020-05-07
304 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na k... 2020-05-05
303 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 173/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wznowienia działania Niepublicznego Przedszkola UKSW 2020-05-05
296 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 38/2019 Rektora UKSW z dnia 16 września 2019 r... 2020-04-30
285 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zaliczania zajęć i przeprowadzania ... 2020-04-30
302 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia klasyczna drugiego stopnia o p... 2020-04-30
301 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 62/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów drugiego stopnia o profilu o... 2020-04-30
300 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 61/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów pierwszego stopnia o profilu... 2020-04-30