Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
394 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 27/2019 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2019... 2019-10-07
393 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. wdrożenia Systemu Informacji Na... 2019-10-07
343 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 44/2019 Rektora UKSW z dnia 16 września 2019 r. w ... 2019-10-03
342 2019 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 20/2019 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczącyc... 2019-10-01
340 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazw... 2019-10-01
335 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2019 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie organizacji pracy Komisji Rekrutacyjnej... 2019-10-01
331 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem 2019-10-01
407 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych na Wydziale Medycznym... 2019-10-01
392 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Nauk Hist... 2019-10-04
367 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 82/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych na Wydziale Biolog... 2019-10-03