Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
449 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 168/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji pn.: „ Zakup prawa użytk... 2023-10-30
448 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 167/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wysz... 2023-10-30
447 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 166/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora w wymiarze ½ etat... 2023-10-30
446 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 165/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas n... 2023-10-30
445 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 164/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru mgr. Łukasza Subramaniana do Odwoławczej K... 2023-10-30
444 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 163/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru mgr. Macieja Kiliszka do Odwoławczej Komis... 2023-10-30
443 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 162/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru mgr. Marcina Bieleckiego do Odwoławczej Ko... 2023-10-30
442 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 161/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru mgr Mileny Wijas do Komisji Dyscyplinarnej... 2023-10-30
441 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 160/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru mgr Marioli Pirek do Komisji Dyscyplinarne... 2023-10-30
440 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 159/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru mgr Klaudii Bąkiewicz-Grabkowskiej do Komi... 2023-10-30