Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
111 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieok... 2024-04-29
110 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieok... 2024-04-29
109 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora na czas określony tj.... 2024-04-29
108 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademi... 2024-04-29
107 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym ... 2024-04-29
106 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę 204/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskieg... 2024-04-29
104 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania uzasadnienia wniosku Rektora o nagrodę Prezesa Rady Mi... 2024-04-29
103 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania uzasadnienia wniosku Rektora o nagrodę Prezesa Rady Mi... 2024-04-29
102 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania uzasadnienia wniosku Rektora o nagrodę Prezesa Rady Mi... 2024-04-29
101 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania uzasadnienia wniosku Rektora o nagrodę Prezesa Rady Mi... 2024-04-29