Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
249 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 85/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 204/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2022-06-29
248 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 84/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przep... 2022-06-29
247 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 83/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2022-06-29
243 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 82/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu ogólnouczelnianej jednostki badawczej o... 2022-06-28
242 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 81/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu ogólnouczelnianej jednostki organi... 2022-06-28
241 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 80/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu Filii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2022-06-28
240 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 79/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie odz... 2022-06-28
239 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 78/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej ... 2022-06-28
238 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 77/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie nowo... 2022-06-28
237 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 76/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie dysc... 2022-06-28