Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
316 2020 Zarządzenie Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Zarządzenie Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 maja 2020 r., w sprawie publikacji listy kandydatów na re... 2020-05-15
315 2020 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 20/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczącej zapisu... 2020-05-13
314 2020 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 19/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ustaleniu zasad przeprowadzania posiedzenia k... 2020-05-13
313 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie określenia warunków zdalnego procedowania organów kolegialnych i ko... 2020-05-12
312 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europ... 2020-05-08
311 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 175/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Polityki Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk ... 2020-05-08
310 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 174/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej w Ins... 2020-05-08
308 2020 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 16/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/2020 Uniwersyteckiej Komis... 2020-05-08
307 2020 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 15/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów elektorów Uniwersytetu w t... 2020-05-08
306 2020 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 14/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/2020 Uniwersyteckiej Komi... 2020-05-08