Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
332 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 179/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Ustroju Kościoła w Katedrze Ustroju Kośc... 2020-05-29
331 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 178/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Prawa Kanonicznego w Katedrze Historii, ... 2020-05-29
326 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora UKSW z dnia 27 września 2019 r. w... 2020-05-29
325 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora UKSW z dnia 27 sierpnia 2019 r. ... 2020-05-29
323 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 67/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2020-05-28
322 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 16/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołanie komisji konkursowe... 2020-05-26
320 2020 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 23/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zwołania zebrania kolegium elektorów Uniwersy... 2020-05-22
319 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Kard... 2020-05-20
318 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 65/2019 Rektora UKSW z dnia 30 grudnia 2019 r. w... 2020-05-20
317 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 177/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Polityk Publicznych w Instytucie Nauk o ... 2020-05-20