Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
208 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 149/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Finansów w Instytucie Ekonomii i Finans... 2020-03-11
206 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 148/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Ekonomia menedżerska na Wydziale Społ... 2020-03-11
202 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 147/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Pedagogiki Ogólnej i Dydaktyki w Instytu... 2020-03-11
201 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 146/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Teologii Systematycznej w Instytuci... 2020-03-11
200 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 145/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Dydaktyki Mediów w Instytucie Edukac... 2020-03-11
199 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 144/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Teologii Praktycznej w Instytucie Na... 2020-03-11
198 2020 Zarządzenie Rektora Decyzja Nr 143/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Nauk Biblijnych w Instytucie Nauk Te... 2020-03-11
197 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 142/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Dialogu Religijnego w Instytucie Nau... 2020-03-11
196 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 141/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów na Wydziale ... 2020-03-11
195 2020 Decyzja Rektora Decyzje Nr 140/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 177/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2020-03-11