Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
223 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wyboru dr hab. Beaty Gaj, prof. ucz. do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarn... 2021-05-25
222 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie odwołania dr hab. Ewy Szczeglackiej - Pawłowskiej, prof. ucz. z Odwoławc... 2021-05-25
218 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 73/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Nauczanie Społeczne Kościoła kato... 2021-05-21
217 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Ekologiczny Transport Przyszłości” 2021-05-21
216 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 71/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego „Sytuacje nieprawidłowe w życiu i... 2021-05-19
215 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie utworzenia kursu dokształcającego dla doktorantów na Wydziale Prawa... 2021-05-19
214 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Statutu Niepublicznego Przedszkola Uniwersytetu Kardyn... 2021-05-18
213 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 67/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszk... 2021-05-18
212 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów z ustawą i ... 2021-05-18
209 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 66/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytec... 2021-05-13