Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
25 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2018 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji ... 2018-02-08
24 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2018 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniająca Decyzję Nr 5/2018 Prorektora ds. stu... 2018-02-05
23 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 45/2017 Rektora UKSW z dnia 23 czerwca 2017 r. w s... 2018-02-01
22 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej UKSW na postępow... 2018-01-29
19 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na... 2018-01-25
21 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie rekrutacji studentów UKSW ... 2018-01-24
20 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie rekrutacji studentów i dok... 2018-01-24
11 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego ds. realizacji projektu pn.: „Młod... 2018-01-19
18 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 62/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2018-01-18
17 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na cza... 2018-01-18