Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
496 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 249/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu K... 2020-09-02
495 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 248/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardyn... 2020-09-02
494 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 247/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersyt... 2020-09-02
493 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 246/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersyt... 2020-09-02
492 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 245/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Na... 2020-09-02
491 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 244/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Prorektora ds. finansowych Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2020-09-01
490 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 243/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwers... 2020-09-01
489 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 242/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kar... 2020-09-01
488 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2020-08-31
487 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 241/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Kardynała Stef... 2020-08-28