Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
193 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 53/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim ... 2022-05-25
191 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 52/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynaro... 2022-05-25
190 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia cen... 2022-05-25
189 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 75/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2022-05-25
188 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studió... 2022-05-25
187 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 142/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... 2022-05-25
186 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 141/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... 2022-05-25
185 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności R... 2022-05-25
184 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 45/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawi... 2022-05-25
183 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dy... 2022-05-25