Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
98 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie oceny jakości kształcenia za rok akademicki 2016/2017 oraz wytyc... 2018-04-19
97 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia d... 2018-04-19
96 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Współczesne migracje. Tożsamość i ... 2018-04-19
95 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Geoinformatyka i geostatystyka na... 2018-04-19
94 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie od... 2018-04-19
75 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniającą Decyzję Nr 1/2016 Rektora UKSW z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie... 2018-04-13
92 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 31/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału dotacji na dział... 2018-04-12
91 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 30/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału dotacji na dział... 2018-04-12
90 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 29/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału dotacji na dział... 2018-04-12
89 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 28/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału dotacji na dział... 2018-04-12