Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
342 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 189/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Prawa Rodzinnego w Katedrze Kanonicznego... 2020-05-29
341 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 188/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Prawa o Posłudze Uświęcania w Katedrze P... 2020-05-29
340 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 187/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Kanonicznego Prawa Procesowego w Katedrze... 2020-05-29
339 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 186/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Prawa o Posłudze Nauczania w Katedrze Pr... 2020-05-29
338 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 185/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego w Katedrze Historii, Te... 2020-05-29
337 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 184/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Kanonicznego Prawa Karnego w Katedrze Kan... 2020-05-29
336 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 183/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Prawa Małżeńskiego w Katedrze Kanoniczne... 2020-05-29
335 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 182/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Praw i Obowiązków Wiernych w Katedrze Us... 2020-05-29
334 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 181/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Prawa Kościołów Wschodnich w Katedrze Us... 2020-05-29
333 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 180/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego w... 2020-05-29