Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
159 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 110/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Komunikacji Wiary i Historii Katechezy... 2020-02-20
158 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 109/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Dydaktyki Katechetycznej w Zakładzie ... 2020-02-20
157 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 108/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Katechetyki Fundamentalnej i Materialn... 2020-02-20
156 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 107/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teologii Liturgii w Zakładzie Teologii... 2020-02-20
155 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 106/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teologii Życia Duchownego w Zakładzie... 2020-02-20
154 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 105/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Dialogu Międzyreligijnego i Pomocy Hum... 2020-02-20
153 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 104/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Religiologii i Ekumenizmu w Zakładzie ... 2020-02-19
152 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 103/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Nauk Pomocniczych Teologii w Zakładzie... 2020-02-19
151 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 102/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego w Zakła... 2020-02-19
150 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 101/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Misjologii w Zakładzie Dialogu Religij... 2020-02-19