Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
384 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 113/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora na okres 1 roku 2022-09-30
383 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 112/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni za ... 2022-09-30
382 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 111/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakres... 2022-09-30
381 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 110/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakres... 2022-09-30
380 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 109/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakres... 2022-09-30
379 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 108/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Andrzeja Michałowskiego (WA, UAM) na re... 2022-09-30
378 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 107/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia dr. hab. Artura Błażejewskiego, prof. UWr (IA, UWr) na... 2022-09-30
377 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rekrutacji studentów i d... 2022-09-30
376 2022 Decyzja Prorektora Decyzja 29/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wpisania na listę Egzaminatorów Kwali... 2022-09-29
375 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 28/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie nieuruchomienia w roku akademickim... 2022-09-29