Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
20 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplin... 2023-01-30
18 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 48/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2023-01-24
17 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania realizacji strategii rozwoju u... 2023-01-24
16 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem oraz Komitetu Sterująceg... 2023-01-24
14 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca od... 2023-01-20
13 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 11/2022 Prorektora ds.... 2023-01-19
12 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia cennika dotyczącego przeprowadzanych na zlecenie ... 2023-01-18
9 2023 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 1/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr 145/2022 Senatu Uniwersytetu K... 2023-01-12
3 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 16/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2023-01-10