Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
98 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 84/2021 Rektora UKSW w sprawie harmonogramu zajęć ... 2022-03-09
97 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 5/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej dla studentów oraz Odwoławczej Komis... 2022-03-07
96 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 4/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów oraz Odwoławczej Kom... 2022-03-07
95 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 3/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie składu Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akad... 2022-03-07
94 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie składu senackich komisji na kadencję 2020-2024 2022-03-07
93 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji Wy... 2022-03-03
68 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie utworzenia kursu doskonalącego „Od leczenia do opieki – cyfrowa ed... 2022-03-02
67 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 5/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 marca 2022 r. zmieniająca decyzję Nr 10/2021 Prorektora ds. St... 2022-03-01
92 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 3/2021 Prorekto... 2022-03-03
91 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 2/2021 Prorek... 2022-03-03