Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
54 2023 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 65/2023 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 4/2020 Uniwersyteckiej Komisji... 2023-02-13
47 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie powołania Ogólnouczelnianej Komisji ... 2023-02-03
30 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 110/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2023-02-01
29 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 107/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2023-02-01
19 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia ... 2023-01-30
27 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieokr... 2023-01-30
26 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 70/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2023-01-30
25 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardyn... 2023-01-30
24 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru mgra Tomasza Kordyasza do senackiej komisji ds. badań naukowyc... 2023-01-30
23 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru mgra Grzegorza Zięby do senackiej komisji ds. mienia i finansów 2023-01-30