Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
69 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kieru... 2023-02-27
68 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby członków zwyczajnych oraz pracownikó... 2023-02-24
67 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie rekrutacji studentów UKSW ... 2023-02-23
62 2023 Decyzja Prorektora Decyzja 6/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 22 lutego 202... 2023-02-21
61 2023 Decyzja Prorektora Decyzja 5/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2023 r. zmieniająca decyzję nr 31/2022 Prorektora ds. Stud... 2023-02-21
59 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 35/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2023-02-15
58 2023 Decyzja Prorektora Decyzja 4/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie wpisania na listę Egzaminatorów Kwalifik... 2023-02-13
57 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 34/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lutego 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 109/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2023-02-13
56 2023 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 67/2023 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 25/2020 Uniwersyteckiej Komisj... 2023-02-13
55 2023 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 66/2023 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 24/2020 Uniwersyteckiej Komisj... 2023-02-13