Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
681 2020 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 47/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie określenia trybu stwierdzania wypełnienia... 2020-09-22
678 2020 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 46/2020 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zarządzenia odbywania zdalnych posiedzeń ... 2020-09-22
676 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 300/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika do spraw Osób z Niepełnosprawnością 2020-09-21
675 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 299/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania p.o. Prodziekana ds. współpracy naukowej i rozwoju Wydz... 2020-09-22
674 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 298/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych na Wydziale Nauk... 2020-09-21
673 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 297/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania p.o. Prodziekana ds. toku studiów i rozwoju Wydziału Med... 2020-09-21
572 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 296/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 153/2019 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2019 r. w sp... 2020-09-17
569 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 295/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Studium Języków Obcych w Uniwersytecie ... 2020-09-17
559 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2020 r. uchylające Zarządzenie Nr 45/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2020-09-17
558 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 294/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Radzie Uczelni Uniwersyt... 2020-09-17